Geplaatst op 10 juni 2024

Nederland selecteert te vroeg, aldus de onderwijsraad 

Door: Marketing team

Soms is een jaartje langer op de basisschool een goed idee  

Als je kind op dit moment in groep 8 van de basisschool zit, is het schooljaar al zo goed als voorbij en lonkt de zomervakantie. Na de zomer wacht de brugklas op het niveau dat is bepaald door het schooladvies, zoals vmbo, havo of vwo. De leerkracht geeft dit advies, op basis van wat ze van je kind hebben gezien: de eerdere leerprestaties en de ontwikkeling daarin. Maar is dit dan het best passende niveau voor je kind? En wat als je kind een laatbloeier is? 

De afgenomen doorstroomtoets in groep 8 zou een bevestiging van het schooladvies moeten zijn en leidt er hooguit toe dat het advies naar boven wordt bijgesteld. Valt de score namelijk lager uit, dan blijft het eerder gegeven advies staan. Klinkt redelijk zou je zeggen. Het systeem heeft echter één groot nadeel: niet ieder kind ontwikkelt zich volgens hetzelfde tijdspad. Er is dus een groep leerlingen die nog niet het beste van zichzelf kan laten zien op het moment dat het schooladvies definitief wordt! 

Er is een groepleerlingen die meer tijd nodig heeft om hun volledige potentieel tot ontwikkeling te laten komen. Dat kan omdat ze bijvoorbeeld sociaal-emotioneel nog niet toe zijn aan de middelbare school of omdat er vertragende omstandigheden zijn opgetreden tijdens hun basisschoolperiode. Bijvoorbeeld door een scheiding, een verhuizing, verblijf in het buitenland (expats), ziekte of mentale kwetsbaarheden.De politiek maakt zich dan ook sterk voor een soepele en flexibele overgang van leerlingen naar de middelbare school, omdat ieder kind zich in een ander tempo ontwikkelt.  

Druk selectiemoment groep 8 te groot 

De PO-Raad (primair onderwijs) en de VO-raad (voortgezet onderwijs) zijn onlangs met een voorstel voor een hervorming van ons onderwijsstelsel gekomen dat gerust revolutionair mag worden genoemd. ’In de huidige situatie is de druk op hét selectiemoment in groep 8 veel te groot. Die druk wordt veroorzaakt door het feit dat we vroeg selecteren. En deze selectie werkt als een fuik; eenmaal in het voortgezet onderwijs is opstromen zeldzaam.’ (bronEn verderop concludeert men ‘We weten dat vanuit een internationaal perspectief dat onderwijssystemen waarin leerlingen in een vroeg stadium geselecteerd worden, leiden tot meer segregatie.’ Hierdoor wordt het schooladvies dat je krijgt op deze jonge leeftijd een soort selffulfilling prophecy. 

 Nederland heeft stug onderwijssysteem  

Ons land is één van de weinige Europese landen die al op zo’n jonge leeftijd selecteert. Daarbij is ons systeem veelal zo ingericht dat je alle vakken op hetzelfde niveau moet volgen om je diploma te behalen. Dus ben je bijvoorbeeld briljant in talen en behaal je daarmee makkelijk het havoniveau, maar ligt wiskunde meer op vmbo-niveau, dan bepaalt toch wiskunde het behaalde niveau. Kortom; je minste vak bepaalt je diploma. De combinatie van een vroege selectie en het stugge Nederlandse vervolgonderwijs, maakt het dus zeker niet makkelijker om op te stromen. Kinderen waarvan het volledige potentieel nog niet helder is op 12-jarige leeftijd of die bijvoorbeeld een sterk wisselend niveau halen bij taal en rekenen, zijn daarmee het kind van de rekening. 

Kansrijker onderwijsstelsel 

De politiek maakt zich ook al langer sterker voor een kansrijker onderwijsstelsel en een soepelere overgang van leerlingen naar de middelbare school, omdat nu eenmaal niet ieder kind zich volgens dezelfde lijn ontwikkelt. In het nieuw gepresenteerde voorstel van de PO- en VO-raad is een doorlopende leerlijn opgenomen waarbij de onderbouw van het voortgezet onderwijs flexibeler wordt ingericht met brede brugklassen. Daarnaast moeten alle leerlingen de kans krijgen om per vak tot het hun best passende niveau te komen. Meer tijd dus voor je kind om zich te ontwikkelen èn de mogelijkheid per vak een passend niveau te behalen. 

HIP 10-14 Academy 

Helaas kan het nog jaren duren voordat de voorstellen daadwerkelijk worden doorgevoerd. Mocht je het jouw kind ook gunnen om zijn of haar volledige potentieel te laten ontwikkelen over een langere tijdlijn? Bijvoorbeeld omdat er vertragende omstandigheden zijn opgetreden tijdens hun basisschoolperiode of omdat je vermoedt dat hij of zij een laatbloeier is? Wij bieden op de campus van HIP in Bilthoven en de campus in Laren een bijzonder concept aan onder de naam HIP 10-14 Academy. Je kind krijgt hier 1 op 1 les volgens de succesvolle HIP methode; op zijn of haar eigen tempo èn je volgt bij ons altijd de vakken op je eigen niveau. We gaan daarbij uit van de manier waarop je kind het beste stof tot zich kan nemen; zijn of haar leertalenten. En dat loont; de afgelopen jaren is bij ons nagenoeg 100% geslaagd!  

Meer info of een vrijblijvende kennismaking inplannen? Kijk op www.hip.nl, bel ons op 030- 303 66 08 of mail op info@hip.nl.

 

Met HIPpe groet, 

Petra van Hameren

 

 

Wil je dit bericht delen?
Klik op één van deze kanalen
Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag