Orthopedagogisch centrum voor hulp bij de ontwikkeling en opvoeding van jouw kind

Verloopt de ontwikkeling van je kind niet zonder problemen? Heb je daar vragen of twijfels over? Of worstel je
met de opvoeding van je kind? Dan staan wij voor je klaar, HIP Diagnostiek & Advies. Wij zijn een
orthopedagogisch centrum dat jou en je kind helpt met onderzoek, advies, begeleiding en behandeling. Omdat
wij vinden dat elk kind moet kunnen opgroeien tot de beste versie van zichzelf.

Onze visie

Van faalangst tot dyslexie en meer…

Van faalangst en opstandig gedrag tot dyscalculie, dyslexie of sociaal-emotionele problemen, opgroeiende kinderen kunnen met tal van issues te maken krijgen. En dat belemmert ze in hun ontwikkeling, op welk vlak dan ook. Als ouder wil je wel helpen, maar vaak weet je niet hoe. Als je überhaupt al weet wat het probleem veroorzaakt. Precies voor die situaties zijn wij er; om kinderen en ouders te helpen met inzicht in het probleem en daarmee om te leren gaan.

Onze expertise

Onderzoek

Bij HIP Diagnostiek & Advies hebben we verschillende onderzoeken die we kunnen inzetten als er een probleem in de ontwikkeling van je kind is. Of als je vragen hebt daarover. Dit kan met onder andere:

  • Intelligentieonderzoek
  • Hoogbegaafdheidsonderzoek
  • Screening en onderzoek bij dyslexie of dyscalculie

 

Intelligentieonderzoek

Loopt het op school niet goed of blijven de schoolprestaties van je kind achter bij wat je redelijkerwijs mag verwachten? Dan kan een intelligentieonderzoek uitsluitsel bieden. Daarmee worden verschillende aspecten van de intelligentie van het kind onderzocht via vragen en opdrachten. We kijken hierbij naar meerdere onderdelen van het functioneren zoals begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. Dit onderzoek geeft aan wat de sterke kanten van je kind zijn en welke meer moeite kosten.

Hoogbegaafdheidsonderzoek

Op school kan een kind niet alleen overvraagd worden, ook als er te weinig gevraagd wordt kan dat problemen veroorzaken. Hoogbegaafde kinderen kunnen door verveling zich lastig gaan gedragen, onderpresteren en zelfs faalangst ontwikkelen omdat ze te weinig ervaring hebben met fouten maken of zichzelf aldoor te hoge eisen stellen. Met een hoogbegaafdheidsonderzoek kunnen we bepalen of hoogbegaafdheid de oorzaak is van eventuele problemen en geven we in een uitgebreid verslag ook aanbevelingen hoe het kind wel tot z’n recht kan komen in het onderwijs en daarbuiten.

Dyslexie en dyscalculie screening en onderzoek

Dyslexie en dyscalculie kunnen de ontwikkeling van een kind flink belemmeren en daarmee grote invloed hebben op latere schoolprestaties en zelfs school- en studiekeuze. Heb je het vermoeden dat jouw zoon of dochter dyslexie heeft of dyscalculie? Of wil je dat juist uitsluiten als oorzaak van achterblijvende schoolprestaties? Laat het dan onderzoeken. Wij brengen de lees- en spellingsvaardigheden of de rekenvaardigheden in kaart en kijken of de problemen veroorzaakt worden door dyslexie of dyscalculie. Daarnaast stellen we ook gerichte handelingsadviezen op gebaseerd op de sterke en zwakke kanten van jouw kind.

Advies nodig?

Soms kun je wel wat extra hulp gebruiken in de vorm van een advies. Neem ook dan contact met ons op. Of je nu opvoedingsadvies wenst, schooladvies of iets wil weten dat gaat over het functioneren en de ontwikkeling van je kind, we horen het graag. Met een adviesgesprek krijgen we snel meer zicht op de problematiek zodat we je daarna verder kunnen helpen.

De aanpak bij HIP Diagnostiek & Advies

Als uit de onderzoeken of het adviestraject blijkt dat je kind gebaat is bij verdere hulp, dan hebben wij ook het juiste vervolgtraject voor jullie. Met begeleiding en behandeling helpen we je kind weerbaarder te maken, assertiever en sterker. Of we zetten een van onze therapieën of trainingen in. Deze kunnen in groepsverband gevolgd worden maar ook individueel. Dit kan met bijvoorbeeld een faalangsttraining, een cognitieve gedragstherapie of psychologische begeleiding. Ons ervaren team van professionals is er ook voor jou en je kind.

Contactgegevens

HIP Diagnostiek & Advies

Jan van Eijcklaan 10
3723 BC Bilthoven
030 – 3036605
info@hipdiagnostiekenadvies.nl

#POWEREDBYHIP

Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag