Hoogbegaafdheid

Kinderen met hoogbegaafdheid zijn zeer intelligent en beschikken over het algemeen over een zeer actief en creatief brein. Kinderen met hoogbegaafdheid beschikken dan ook over veel kwaliteiten, zoals: ze zijn snel van begrip, hebben een goed geheugen en zijn heel goed in het oplossen van problemen. Naast de kwaliteiten die kinderen met hoogbegaafdheid hebben, kunnen zij ook veel valkuilen ervaren.

Mogelijke problemen bij hoogbegaafde kinderen

We zien bij hoogbegaafde kinderen vaak emotionele problemen, ze leggen vaak moeilijk contact met leeftijdsgenoten en ook kan er sprake zijn van onderpresteren op school. Door deze valkuilen kan het juist zo zijn dat hoogbegaafde kinderen begeleiding nodig hebben vanuit de omgeving. Een goede begeleiding kan ervoor zorgen dat de kwaliteiten van deze kinderen op de juiste manier worden gebruikt.

Hoogbegaafdheidsonderzoek

Als er twijfel bestaat of een kind wel of niet hoogbegaafd is, kan HIP dit onderzoeken middels een intelligentietest. Allereerst wordt er een intake gesprek gevoerd met de ouders en het kind en wordt er zoveel mogelijk informatie over het kind verzameld. U moet dan denken aan hoe de ontwikkeling van uw kind verliep en aan bijvoorbeeld rapporten van uw kind. Het hoogbegaafdheidsonderzoek bestaat uit een intelligentietest, namelijk de WISC-III of WISC-V. Deze test is geschikt voor het in kaart brengen van de intelligentie van kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Naast het meten van de intelligentie brengen we ook de onderwijs gerelateerde persoonlijkheidsfactoren in kaart. U moet hier denken aan de leermotivatie, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen. Voor het in kaart brengen van deze persoonlijkheidsfactoren wordt gebruikt gemaakt van de School Attitute Questionnaire Internet (SAQI). De SAQI meet de algehele aanpassing aan school, de leertaakgerichtheid, de concentratie in de klas, de huiswerkattitude, het plezier op school, het sociaal aanvaard voelen, de relatie met leerkrachten, de sociale vaardigheid, de uitdrukkingsvaardigheid, het zelfvertrouwen bij proefwerken en de kans op pesten en gepest worden. Als de onderzoeken zijn uitgevoerd wordt er een uitgebreid verslag geschreven over de uitkomst van het onderzoek. Dit verslag wordt vervolgens met ouders en/of de leerling besproken en hierbij worden er ook aanbevelingen gegeven.

WISC-V-NL

De WISC-V-NL is een intelligentietest voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar die iets zegt over de leermogelijkheden van het kind. Het algemene intelligentieniveau wordt gemeten in een IQ-score. Daarnaast is er tijdens het afnemen van de test aandacht voor de werkhouding van het kind in een 1-op 1 situatie. Als het onderzoek is uitgevoerd wordt er een uitgebreid verslag geschreven over de uitkomst van het onderzoek. Dit verslag wordt vervolgens met ouders en/of de leerling besproken en hierbij brengen wij een advies uit met betrekking tot de juiste ondersteuning of een passend onderwijsniveau.

Aanmelding

Het kan voorkomen dat u het vermoeden heeft dat uw kind hoogbegaafd is. Als u zich afvraagt of uw kind misschien hoogbegaafd is, kan HIP Diagnostiek en Advies u helpen om erachter te komen of dat zo is. U kunt zich aanmelden bij HIP Diagnostiek en Advies om te bespreken of nader onderzoek gewenst is.

Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag