Intelligentie onderzoek

Er zijn verschillende redenen waarom u als ouder de intellectuele mogelijkheden van uw kind kan laten onderzoeken. Wanneer de schoolprestaties van uw zoon of dochter afwijken van hetgeen verwacht wordt en er vragen zijn met betrekking tot de capaciteiten kan HIP Diagnostiek en Advies het intelligentievermogen van uw kind nader onderzoeken door middel van een intelligentietest.

 

Onderzoek naar intelligentie

Allereerst wordt er een intakegesprek gevoerd met de ouders en het kind en wordt er zoveel mogelijk informatie over het kind verzameld. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor de afname van het onderzoek. Als het onderzoek is uitgevoerd wordt er een uitgebreid verslag geschreven over de uitkomst van het onderzoek. Dit verslag wordt vervolgens met ouders en/of de leerling besproken en hierbij brengen wij een advies uit met betrekking tot de juiste ondersteuning of een passend onderwijsniveau.

Er zijn verschillende testen om de cognitieve capaciteiten van een kind te bepalen. Welke test het meest geschikt is, is onder meer afhankelijk van de leeftijd en het doel of de reden van het onderzoek.

WISC-V-NL


De WISC-V-NL is een intelligentietest voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar die iets zegt over de leermogelijkheden van het kind. Het algemene intelligentieniveau wordt gemeten in een IQ-score. Daarnaast is er tijdens het afnemen van de test aandacht voor de werkhouding van het kind in een 1-op 1 situatie. Als het onderzoek is uitgevoerd wordt er een uitgebreid verslag geschreven over de uitkomst van het onderzoek. Dit verslag wordt vervolgens met ouders en/of de leerling besproken en hierbij brengen wij een advies uit met betrekking tot de juiste ondersteuning of een passend onderwijsniveau.

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs (NIO)

De NIO is een intelligentietest die wordt afgenomen om de keuze voor het vervolgonderwijs te ondersteunen. De NIO is een alternatief voor de CITO-eindtoets en wordt daarom veel ingezet als second opinion. Aan de hand van de uitslag van de NIO-toets geven wij u voor uw zoon of dochter een onafhankelijk maar concreet schooladvies. De NIO is geschikt voor leerlingen in groep 8 en tevens voor leerlingen in klas 1,2,3 van het voortgezet onderwijs. Daarmee is de NIO ook een waardevol meetinstrument als uw zoon of dochter van type voortgezet onderwijs wil veranderen.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden bij HIP Diagnostiek en Advies om te bespreken of nader onderzoek gewenst is. Bij HIP kan een onderzoek naar intelligentie worden uitgevoerd door één van onze NVO orthopedagogen

Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag