Dyslexie

Bij een dyslexie onderzoek wordt er gekeken of de persoon in kwestie dyslexie heeft. Als de twijfel over het wel of niet aanwezig zijn van dyslexie groot is kan er eerst een dyslexie screening worden uitgevoerd. Bij HIP Diagnostiek en Advies wordt de DST-NL (Dyslexie Screening Test) hiervoor gebruikt. Als de dyslexie test aangeeft dat er een grote kans is op dyslexie kan er besloten worden de leerling intensief te gaan begeleiden. Mocht er gekozen worden voor intensieve begeleiding en gaat een leerling niet of nauwelijks vooruit, dan is er een grote kans dat het kind dyslectisch is. Er kan dan een volledig dyslexie onderzoek worden uitgevoerd.

Hoe gaat een dyslexie onderzoek?

Bij kinderen met dyslexie gaat het lezen en/of spellen moeizaam, omdat zij moeite hebben met de fonologie in het taalsysteem. Een foneem is de bouwsteen van alle gesproken en geschreven woorden. Als een kind dyslexie heeft, heeft hij of zij veel moeite met dit taalsysteem en daarom hebben deze kinderen veel oefening en herhaling nodig.

In Nederland wordt dyslexie als volgt aangeduid: ‘’Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’’. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar ze kunnen ook los van elkaar voorkomen. Ons dyslexie onderzoek kan dit ontdekken. Ieder kind met dyslexie heeft zijn of haar eigen moeilijkheden met lezen en/of spellen. Kinderen met dyslexie hebben vaak moeite met automatiseren.

Ze hebben moeite met spellingsregels, maar vaak ook met bijvoorbeeld tafels of jaartallen. De leesproblemen van kinderen met dyslexie vallen het meest op tijdens het hardop lezen. Deze kinderen hebben vaak een traag leestempo en er wordt vaak spellend en/of radend gelezen. Soms is het leestempo van een kind met dyslexie juist erg hoog, maar maakt het kind erg veel fouten tijdens het lezen.

Onderzoek naar dyslexie

Dyslexie screening

Als de twijfel over het wel of niet aanwezig zijn van dyslexie groot is kan er eerst een dyslexie screening worden uitgevoerd. Bij HIP Diagnostiek en Advies wordt de DST-NL (Dyslexie Screening Test) hiervoor gebruikt. Als de test aangeeft dat er een grote kans is op dyslexie kan er besloten worden de leerling intensief te gaan begeleiden. Mocht er gekozen worden voor intensieve begeleiding en gaat een leerling niet of nauwelijks vooruit, dan is er een grote kans dat het kind dyslectisch is. Er kan dan een volledig dyslexie onderzoek worden uitgevoerd.

Dyslexieonderzoek

Mochten er voldoende aanknopingspunten zijn dat er mogelijk sprake is van dyslexie kan er ook gelijk worden overgegaan op een volledig dyslexie onderzoek. De afweging om over te gaan op een volledig dyslexie onderzoek wordt door de orthopedagoog gemaakt naar aanleiding van de gesprekken en de gegevens van de leerling. Zeker als de leerling in het verleden al intensief is ondersteund op het gebied van lezen en/of spellen, maar nog steeds een grote achterstand heeft kan er direct worden overgegaan op een volledig dyslexie onderzoek.

Werkwijze van dyslexie onderzoek

Allereerst wordt er een intake gesprek gevoerd met de ouders en het kind en wordt er zoveel mogelijk informatie over het kind verzameld. U moet dan denken aan bijvoorbeeld cito scores en rapporten van de leerling. Het dyslexie onderzoek bestaat daarnaast uit intelligentie, sociaal-emotioneel en didactisch onderzoek. Bij het didactisch onderzoek wordt het niveau van lezen en of spellen uitgebreid onderzocht. Als de onderzoeken zijn uitgevoerd wordt er een uitgebreid verslag geschreven over de uitkomst van het onderzoek. Dit verslag wordt vervolgens met ouders en/of de leerling besproken. Als de diagnose uiteindelijk wordt gesteld, komt de leerling in aanmerking voor een dyslexieverklaring. De dyslexieverklaring geeft de leerling toegang tot speciale faciliteiten, zodat hij of zij toch optimaal kan functioneren in het onderwijs.

Voorwaarden vergoed dyslexieonderzoek

Bij HIP Diagnostiek en Advies worden alleen diagnostische onderzoeken uitgevoerd die niet worden vergoed door de zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoed dyslexie onderzoek zijn er een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld dat een kind tussen de 7 en 12 jaar oud moet zijn. Wilt u weten of uw kind in aanmerking komt voor vergoed dyslexieonderzoek? Kijk dan op de website: www.steunpuntdyslexie.nl

Aanmelding voor een dyslexie test

Het kan voorkomen dat uw kind problemen heeft met lezen en/of spellen. Als u zich afvraagt of uw kind misschien dyslectisch is, kan HIP u helpen om erachter te komen of dat zo is. U kunt zich aanmelden bij HIP Diagnostiek en Advies om te bespreken of nader onderzoek gewenst is. Bij HIP kan een dyslexie screening of een volledig dyslexie onderzoek worden uitgevoerd.

Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag