School integratie

Er zijn veel uiteenlopende redenen waardoor kinderen (tijdelijk) niet meer naar school gaan en thuis komen te zitten. Dit kunnen psychiatrische-, gedragsproblemen en/of problemen in de thuissituatie zijn. Daarnaast brengt de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs een risico op thuiszitten met zich meebrengt. Dit komt bijvoorbeeld doordat een leerling in het voortgezet onderwijs te maken krijgt met (vak)docenten in plaats van een groepsleerkracht en de scholen vaak veel groter zijn. Dit is voor sommige leerlingen een grote overgang.

Ieder kind dat thuiszit, is er één te veel. Ook als een leerling thuis onderwijs krijgt, vindt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dit geen volwaardig alternatief voor schoolbezoek. Het onderwijs heeft namelijk een belangrijke socialiserende functie. De school is de plek waar kinderen andere kinderen ontmoeten en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Daarnaast is er geen zicht op de kwaliteit van het onderwijs dat buiten scholen wordt geboden.

HIP Diagnostiek en Advies helpt u en uw kind graag met de integratie op school. In kleine stapjes, geheel aansluitend bij de ontwikkeling van het kind, wordt er gewerkt aan het doel: de integratie op een passende school waarbij het kind zich veilig voelt.

Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag