Geplaatst op 4 maart 2024

Beter in rekenen op de middelbare?

Door: Marketing team

Met individuele bijles wiskunde lukt het wel

“Een groot deel van de middelbare scholieren is slecht in rekenen”. Dit bericht in de media komt uit het recente onderzoek van de Onderwijsinspectie. Daaruit blijkt dat het rekenniveau van veel middelbare scholieren ver onder de maat is. En dat belemmert ze, zowel in hun kansen om een diploma te halen als bij gewone dingen in het dagelijks leven. Bij HIP pakken we die achterstand in rekenen effectief aan met individuele bijles wiskunde bij al onze huiswerkinstituten.

Rekenniveau bij vmbo, havo en vwo ver onder de maat

Het onderzoek van de Onderwijsinspectie ging niet eens over heel complexe sommen of hogere wiskunde. Ze keken naar de rekenvaardigheden van 14-jarigen op vmbo- en op havo/vwo-niveau. Idealiter heeft een kind aan het einde van de basisschool het rekenniveau 1F. Eenmaal op de middelbare wordt dat uitgebreid naar 2F voor het vmbo of 3F voor havo/vwo. Maar nu blijkt dat aan het eind van het tweede leerjaar ruim 72% van de vmbo-leerlingen nog niet eens 1F beheersen, het niveau van groep 8 van de basisschool. Bij havo/vwo zit 20% van de tweedejaars niet op het 2F-niveau.

Gewone rekensommen voor het dagelijks leven

Wie op het 2F-niveau kan rekenen, kan de gewone rekensommen maken waar je in het dagelijks leven mee te maken krijgt. Zoals dat je kunt uitrekenen hoeveel vierkante meter laminaat je moet bestellen voor een kamer. Of hoe je een recept moet aanpassen als je het gerecht voor meer of minder personen maakt dan waar het voor geschreven is. Ook is het niveau 2F nodig om een mbo-opleiding af te ronden. Wie dit rekenniveau niet beheerst, kan op achterstand in de maatschappij komen te staan.

Geen wiskundeknobbel, wel goed leren rekenen

Natuurlijk heeft niet iedereen een wiskundeknobbel. Maar met goed onderwijs kan wel iedereen leren rekenen. En juist daar zit de crux. Het lerarentekort is het grootst onder de docenten wiskunde. Daardoor staan vaak onbevoegde of tijdelijke docenten voor de klas. Ook sluit het vak wiskunde op de middelbare school niet goed aan op het vak rekenen van de basisschool. En veel leerlingen vinden het wiskundeonderwijs erg rommelig. Dat zoveel niet goed zijn in rekenen en wiskunde, is dus niet zo heel vreemd. 

1-op-1 bijles, altijd nuttig

Bij de huiswerkinstituten van HIP geven we individuele bijles in rekenen en wiskunde. Dat gebeurt grondig en gedegen en precies op het niveau en in het tempo dat nodig is. Bij de ene leerling betekent dat misschien dat de basis van de lagere school goed doorgenomen wordt. Bij een ander gaat het om uitleg van iets heel specifieks, zoals statistiek of meetkunde. Juist doordat de bijles 1-op-1 is, is het ook altijd nuttig. We behandelen namelijk alleen wat nodig is, en we oefenen net zo veel totdat het kwartje valt. 

Sneller en beter leren

Bijles bij HIP is ook heel effectief doordat we het afstemmen op de persoonlijke leervoorkeur van de leerling. Wat die leervoorkeur is ontdekken we met de Peperklip. De ene leerling leert goed door uitleg te krijgen met praktische voorbeelden terwijl anderen het juist snappen als ze het in beelden zien of als ze het zelf kunnen toepassen. Door de bijles aan te bieden volgens de persoonlijke leervoorkeur, begrijpen kinderen de stof sneller én beter.

Bijles wanneer het uitkomt

De wiskundebijles van HIP plannen we op het moment dat het goed uitkomt. Dat kan na schooltijd zijn, maar ook in het weekend of tijdens de vakantie. Verder houden we natuurlijk goed contact met de school om de voortgang te monitoren en zodat we direct kunnen inspelen op wat speelt en op de stof die de school aanbiedt. De aanpak is dus heel flexibel maar altijd maximaal gericht op dat wat het kind nodig heeft. En dat heeft succes: de laatste jaren is iedereen bij HIP geslaagd. En ook op het gewenste rekenniveau!

Bijles wiskunde, van Amsterdam tot Zeist

De bijles wiskunde wordt gegeven op maar liefst 24 locaties in Nederland: van Amsterdam tot Zeist en ook ver daarbuiten. Een overzicht van al onze huiswerkinstituten staat hier op de site. Wil je meer weten over de bijles of wat we voor jouw kind kunnen betekenen? Neem dan contact op met de locatie bij jou in de buurt. Je kunt daar ook een proefles afspreken.  

Meer weten of aanmelden? Neem contact op met HIP!

Kan jouw zoon of dochter wel wat extra hulp gebruiken om beter te worden in wiskunde of rekenen? Kies dan voor de bijles wiskunde bij HIP. Dit wordt in al onze 24 HIP-vestigingen gegeven en de bijles kan ook online gevolgd worden. Heb je vragen of wil je je direct aanmelden? Neem dan contact met ons op.

Wil je dit bericht delen?
Klik op één van deze kanalen
Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag