VISIE SCHOOL VAN HIP

We zijn er sterk van overtuigd dat je in de maatschappij van vandaag en morgen niet in je eentje aan de slag kunt. We zien samenwerken als één van de belangrijkste vaardigheden die we onze leerlingen kunnen leren op school. Door jaar- en niveau-overschrijdend te werken, ontstaat er een mooie diversiteit in de groep, wat de samenwerking verrijkt. De verschillen tussen leerlingen mogen er zijn en hebben een meerwaarde. Leren van elkaar is daar onlosmakelijk mee verbonden. Hierdoor kan iedereen zijn talenten ontdekken en zich optimaal ontwikkelen.

Op de School van HIP kan het kind voortgezet onderwijs volgen op alle niveaus en in elk leerjaar. Wij werken niet met leerjaren, maar maken voor onze leerlingen een individueel leerplan. Dit betekent dus onze leerlingen in bepaalde vakken zou kunnen versnellen en dus versneld examen kunnen doen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor andere vakken waar extra tijd of begeleiding voor nodig is.

Op die manier kunnen we op een gestructureerde wijze resultaat en groei bereiken. Hierdoor kunnen leerlingen een passende studiekeuze maken vanuit eigen sterktes, interesses en ambities.

Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen een eigen leerbehoefte hebben, waar aandacht voor moet zijn en hulp voor aangeboden moet worden. 

ONDERWIJSKUNDIGE VISIE EN BELEID

Onze missie, visie en waarden zijn de kapstok waaraan we ons handelen telkens weer toetsen. Zij geven richting aan onze onderwijsinstelling. Onze missie moet zichtbaar zijn, voelbaar zijn, weerklinken in ons onderwijs en in onze wijze van werken.

WAAR STAAT DE SCHOOL VAN HIP VOOR?

  • onderwijs van vmbo tl t/m gymnasium en van brugklas t/m eindexamen
  • een eigen leerplan voor elke leerling
  • onderwijs door middel van theorie en toepassing in de praktijk
  • werkruimtes met kleine groepen
  • individuele lessen en instructies, aangevuld met groepslessen
  • eindexamen op je eigen moment en op je eigen niveau
  • begeleiding op maat
  • doel- en resultaatgericht onderwijs

Op de School van HIP werken we niet in leerjaren, want een leerling die uitstekend is in wiskunde kan en mag dit vak volgen op zijn/haar eigen niveau. Een leerling die hoogbegaafd is kan compact en versneld door de lesstof gaan. Een leerling die een vak nog niet zo makkelijk vindt kan op zijn eigen tempo door de stof. Voor elke leerling wordt gekeken op welke wijze de leerling het liefste leert. Met deze voorkeuren wordt rekening gehouden bij het leerproces. 

 

Informatie aanvragen
030 303 66 08
Open chat
Stel hier je vraag